ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

...με την υπογραφή KAZAKOS

image-quality

Η αφοσιωση του ανθρωπινου δυναμικου

μας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οργάνωση και την τήρηση των αυστηρών κανόνων υγιεινής.

Οι κανόνες τηρούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις  του φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS και το προσωπικό μας ενημερώνεται τακτικά για τις νέες προσαρμογές.

Επιπλέον ,η εταιρεία μας, με συνεχή σεμινάρια σε όλο το προσωπικό, έχει καταφέρει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του για την σημασία εφαρμογής των κανόνων του  ISO 22000:2005.

Γενικά, το τμήμα ποιοτικού ελέγχου μαζί με την διοίκηση φροντίζει να ενημερώνει και εφαρμόζει το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 22000:2005.

« Η αυστηρή εφαρμογή κανόνων υγιεινής επιφέρει σταθεροποίηση της ποιότητας και αναβάθμιση της εταιρείας μας. Για αυτόν τον λόγο, επενδύουμε συνεχώς σε νέα συστήματα ελέγχου με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση όλης της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων.»

Ηλίας Μπότσιος
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου